Voor wie

Bij Kei-JIJ kunnen kinderen, jongeren en jongvolwassenen terecht als ze zich in een moeilijke situatie bevinden en/of een moeilijke periode achter de rug hebben. En daardoor dreigen in de knoop te komen met het uiten van hun emoties, gevoel of ander gedrag vertonen. Daarnaast coach ik ouders en/of instanties in het omgaan met de situatie waarin het kind/gezin zich bevindt. Daar waar gewenst geef ik tips en adviezen.

Ik vind het belangrijk om uit te gaan van de kracht van het kind en de begeleiding aan te passen naar de behoeftes en ontwikkelingsfase van dit specifieke kind, zijn/haar gezin en de hulpvraag.

Dit betekent bijvoorbeeld dat ik bij peuters en kleuters gebruik maak van verschillende vormen van spel en mogelijk kleine, creatieve opdrachten. Dit omdat zij hun emoties nog niet kunnen benoemen, maar ze wel degelijk al aanvoelen en ervaren. Spel biedt ze de gelegenheid om hun emoties te uiten, een plek te geven en tot rust te komen. Spel is de taal van het kind.

Bij kinderen van de basisschoolleeftijd maak ik, naast spel, gebruik van diverse creatieve werkvormen. Ook gebruik ik oefeningen en opdrachten om het kind gevoelens te laten uiten.

Bij jongeren en (jong) volwassenen is er meer ruimte en gelegenheid voor begeleiding in gespreksvorm. Soms kan er  ook bij deze groep gebruik gemaakt worden van (creatieve) opdrachten, of we gaan bijvoorbeeld samen uitwaaien- wandelen in het Sonsbeekpark.

Het (psychosociaal) ondersteunen & begeleiden van ouder(s) rondom ziekte in het gezin, verlies en rouw.

Gezinsondersteuning bij (chronische) ziekte
Ondersteuning en begeleiding na ziekte of trauma
Stervensbegeleiding en/of begeleiding van kinderen bij een uitvaart
Rouw- en verliesgroep
Bordspel “Alle sterren aan de hemel”
Scholing en workshops op maat