Privacy-verklaring

Bij Kei-JIJ is privacy erg belangrijk en de praktijk voldoet dan ook aan de AVG, Europese wetgeving op gebied van privacy, die per 25 mei 2018 is ingegaan. Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met de gegevens die aan de praktijk verstrekt werden. 

In deze privacy verklaring kan je lezen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden dit gebeurt, met wie je gegevens gedeeld worden, hoe lang je gegevens bewaard worden en wat gedaan wordt om je persoonsgegevens te beschermen. Ook kan je lezen welke rechten je zelf hebt om je persoonsgegevens in te zien en te wijzigen indien gewenst. 

Als je gebruik wil maken van de diensten van Kei-JIJ, ga je akkoord met deze Privacy-verklaring

Praktijk Kei-JIJ , gevestigd Sonsbeekweg 26 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54274796, vindt bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. 

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je deze had verstrekt, dus met als doel uitvoeren van behandeling bij verlies en rouw vraagstukken. Alleen de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor deze doeleinden worden verwerkt en er worden dus niet meer persoonsgegevens gevraagd en verwerkt dan noodzakelijk. Ook zijn er passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Er worden en werden geen persoonsgegevens zonder je uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. 

Toepassing
Deze privacy-verklaring is van toepassing op natuurlijke personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden. Bij Kei-JIJ  gaat het om cliënten, die de praktijk bezochten, ofwel personen die de praktijkwebsite www.kei-jij.nl bezoeken.

Verwerking van persoonsgegevens 
Praktijk Kei-JIJ  verwerkt persoonsgegevens die door de cliënten zelf in gesprek, telefonisch, op schrift of per email worden verstrekt. Of die met toestemming van de cliënt worden opgevraagd bij andere hulpverlening of verwijzers. Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) worden alleen verwerkt met toestemming van de ouders, verzorgers of wettelijk vertegenwoordigers.

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam kind
– geslacht kind
– geboortedatum kind
– BSN kind (voor Jeugdwet)
– Woonadres kind
– Voor- en achternaam ouders/verzorgers/wettelijk vertegenwoordigers
– Telefoonnummer en emailadres ouders/verzorgers/wettelijk
vertegenwoordigers
– Telefoonnummer en emailadres jongere 12 jaar en ouder
– Eventueel bankrekeningnummer één van de ouders/verzorgers/wettelijk 
vertegenwoordigers indien kosten voor de dienstverlening zelf betaald 
worden of er aanvullende kosten zijn.

Op de website van Kei-JIJ worden minimale persoonsgegevens (voor- en achternaam, woonplaats, e-mail en telefoon nummer. Waarvan naam en e-mail verplichte velden zijn). opgevraagd middels een aanmeldformulier, dat via een beveiligde verbinding (HTTPS) verstuurd wordt naar de praktijk. Verder worden er geen persoonsgegevens opgevraagd of opgeslagen op de website. 

Doeleinden verwerking 
Praktijk Kei-JIJ verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van behandeling volgens overeengekomen behandelplan en voor het declareren van verrichte werkzaamheden aan derden (Kenniscentrum Kinder-palliatieve zorg en/of gemeentes binnen Regio Centraal Gelderland). 

Rechtsgrond 
Praktijk Kei-JIJ verwerkt persoonsgegevens op basis van toestemming van de cliënt. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken. Er is een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of BSN te registreren, waaraan Kei-JIJ zich houdt. Ook is er een wettelijke verplichting persoonsgegevens te delen als het gaat om een politie-onderzoek, waarbij politie verzoekt om persoonsgegevens, of opvraag van gegevens door CBS. 

Verwerkers 
Praktijk Kei-JIJ heeft verwerkersovereenkomsten met haar dienstverleners afgesloten. Deze verwerkers volgen hierbij de aanwijzingen van Kei-JIJ en er wordt alleen informatie gedeeld die relevant is voor hun dienstverlening. Deze partijen voldoen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Kei-JIJ geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. 

Beveiliging
Bij praktijk Kei-JIJ wordt gewerkt met een beveiligd mailsysteem wanneer er berichten met persoonsgegevens en/of behandelinhoudelijke informatie verstuurd werden. Dit gebeurt met behulp van KPN-zorgmail en/of ZorgLink. Vertrouwelijke informatie werd op deze manier versleuteld verstuurd, zodat niemand anders behalve de verzender en de ontvanger het bericht konden openen en lezen. KPN-zorgmail voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. De website www.kei-jij.nl werkt met een beveiligde verbinding (HTTPS) waardoor gegevens en data welke uitgewisseld worden tussen bezoekers en de website versleuteld zijn. 

Persoonsgegevens delen met derden 
Praktijk Kei-JIJ deelt geen persoonsgegevens met derden zonder toestemming van de cliënt. Ook niet met de verwijzer of andere betrokken hulpverlening. 

Bewaren van gegevens 
Praktijk Kei-JIJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en hanteert daarbij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen. Voor medisch elektronisch patiëntendossier is dit 20 jaar na het afsluiten van behandeltraject of 20 jaar vanaf de 18e verjaardag van de cliënt, en voor financieel administratieve gegevens is dit 7 jaar na vastlegging van deze gegevens.

Wijzigingen privacy-verklaring 
Praktijk Kei-JIJ kan deze privacy-verklaring altijd wijzigen. De actuele versie staat op de website van de praktijk.  

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw device (computer/telefoon/tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Rechten, vragen en klachten 
Mocht je eigen persoonsgegevens willen inzien, wijzigen, verwijderen, of de verwerking ervan aanpassen, dan kan dit ten alle tijden. Ook als je vragen of klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Praktijk Kei-JIJ. Als wij er samen niet uitkomen, kan je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming. 

Vragen
Als je naar aanleiding van de privacy-verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met Kei-JIJ op!